Högmålsbrott

Motion 2001/02:Ju412 av Håkan Juholt (s)

av Håkan Juholt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samma straffskala för kungahuset och övriga medborgare.

Motivering

Vid ett besök utanför Varberg den 5 september 2001 kastade en angripare en tårta i ansiktet på kungen. Tidigare har bland andra finansminister Bosse Ringholm och statsrådet Leif Pagrotsky också utsatts för tårtkastning. Den s.k. Tårtningen är ett kränkande angrepp på enskilda människor, något som aldrig kan få anses vara ett acceptabelt inslag i vårt demokratiska samtal. Tårtningen är ett ofredande och måste ses som en brottslig handling.

Det kungen utsattes för har dessutom aktualiserat en annan fråga som rör vår demokrati. Vi är uppenbarligen inte lika inför lagen. Den som ofredar en medlem av kungahuset kan dömas för högmålsbrott och få upp till sex års fängelse. Den som ofredar en medborgare som inte är medlem av kungahuset döms enligt en annan straffskala. Saken blir inte mindre märklig av det faktum att det är kungen själv som avgör om åtal ska väckas eller ej.

Det är naturligtvis inte rimligt i Sverige år 2001 att till exempel tårtkastning bedöms olika beroende på om den drabbade är av kunglig börd eller ej.

Det är hög tid att denna skillnad mellan kungahuset och övriga medborgare tas bort så att samma straffskala tillämpas.

Stockholm den 1 oktober 2001

Håkan Juholt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)