Högmålsbrott

Motion 2001/02:Ju427 av Birgitta Ahlqvist och Lars U Granberg (s)

av Birgitta Ahlqvist och Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om högmålsbrott.

Motivering

Vi har genom en 16-årig pojkes tårtkastande fått lära oss att lagen inte är lika för alla i Sverige.

När finansminister Bosse Ringholm och handelsminister Leif Pagrotsky fick tårtor i ansiktet betecknades det som ofredande.

Men när den 16-årige pojken kastade tårtan mot kungen betecknas brottet som ett högmålsbrott, vilket innebär att straffet är högre än för ofredande – från normalt högst sex månaders fängelse till högst fyra år.

Vid högmålsbrott är det regeringen som avgör om åtal ska väckas. Det innebär att åklagaren först måste skicka in en begäran till regeringen om att få väcka åtal. Sedan kan regeringen säga ja eller nej.

Högmålsbrott är mycket ovanligt i Sverige. Dit räknas även förtal av kungahuset i tal, bild och skrift. Men i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kunde socialistiska agitatorer regelbundet dömas till böter eller några månaders fängelse för sådant som ansågs vara kränkande för kungahuset eller omstörtande i största allmänhet.

Den 16-årige pojken som kastade tårtan mot kungen bad om ursäkt och berättade att han gjorde detta därför han såg kungen som en symbol för att samhället inte är jämställt.

Oavsett vad man tycker om handlingen och utan att bagatellisera agerandet bör alla behandlas lika inför lagen. Därför bör regeringen granska lagen om högmålsbrott.

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Stockholm den 3 oktober 2001

Birgitta Ahlqvist (s)

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)