Högre ambitioner för en bra arbetsmiljö

Motion 2011/12:A325 av Louise Malmström m.fl. (S)

av Louise Malmström m.fl. (S)
S19219

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att följa upp konsekvenserna av besparingar på arbetsmiljöområdet för att slå vakt om en långsiktigt hög ambitionsnivå vad gäller bättre arbetsmiljö.

Motivering

Arbetsmiljöverket har fått sänkta anslag i flera omgångar sedan regeringsskiftet 2006. Det innebär naturligtvis att antalet inspektioner har minskat och att fler kommer undan med en bristfällig och till och med farlig arbetsmiljö. Det är tyvärr inte särskilt ovanligt att det till och med leder till att anställda faktiskt dör på jobbet. Därtill har Arbetslivsinstitutet, där forskningsfokus legat på arbetsmiljöfrågor, avvecklats.

Arbetsmiljöverkets arbete är en viktig del i att få människor tillbaka i arbete och förebygga skador. Dessutom kostar dålig arbetsmiljö pengar. Regeringens politik slår hårt mot detta arbete där inspektörerna ställer nödvändiga krav på arbetsgivarna att ta itu med arbetslivets risker för liv och hälsa. Vi följer med stor oro de konsekvenser som de minskade resurserna inom dessa områden får.

Med anledning av det ovanstående menar vi att besparingarna på Arbetsmiljöverket och nedläggningen av Arbetslivsinstitutet måste följas upp och att den långsiktiga ambitionen för noggrann inspektion av arbetsmiljön bör höjas. Dessutom bör regeringen överväga att se över möjligheterna att öka resurserna till arbetsmiljöarbetet och arbetslivsforskningen.

Stockholm den 3 oktober 2011

Louise Malmström (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Billy Gustafsson (S)

Johan Löfstrand (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)