Högre kvalitet i den högre utbildningen

Motion 2017/18:1915 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

av Johanna Haraldsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att se över behovet av fortsatta investeringar i högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När kunskapskraven höjs på arbetsmarknaden är det klokt att investera i utbildning och forskning så att fler människor kan ta de jobb som växer fram och svenska företag kan konkurrera med innovation och nya produkter. Högskoleutbildning bidrar till såväl tillväxt som människors utveckling, bildning, samhällsengagemang och kritiska tänkande.

Det är viktigt att högskolor och universitet finns i hela landet och att alla lärosäten ska hålla hög klass på såväl utbildning som forskning. Såväl näringsliv som offentlig sektor behöver klara sin kompetensförsörjning i hela landet. Därför är det bra att den socialdemokratiskt ledda regeringen investerar i våra högskolor och universitet med tiotusentals nya platser samt kvalitetsförstärkningar och höjda forskningsanslag. Det är viktigt för att svensk högre utbildning ska fortsätta att hålla hög kvalitet och alla studenter ska få med sig de kunskaper och färdigheter som en högskoleutbildning förväntas ge. Regeringen bör överväga att se över behovet av att fortsätta investeringarna i högre utbildning för mer lärarledd tid, utvecklad pedagogik och stärkt koppling till arbetsmarknad och forskning, samt om dessa investeringar på sikt behöver öka.

Johanna Haraldsson (S)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrä (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)