Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)
Sammanfattning

Naturkatastroferna i Japan är en tragedi som för alltid kommer finnas inristad i våra minnen. Tiotusentals omkomna, hundratusentals hemlösa, oräkneliga skador på egendom och samhälle. De händelser som naturkatastroferna utlöste vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi är förhoppningsvis begränsade men ändå en katastrof i sig själv. De visar med plågsam tydlighet vikten av säkra energisystem.

Det råder ingen tvekan om att det som hände och fortfarande händer i Fukushima även kan hända i Sverige, eller var som helst i världen där det finns kärnkraftverk. Självklart kan inte de bakomliggande faktorerna vara desamma här som i Japan, där det var jordskalvet som slog ut elnätet och – såvitt vi vet i dag – tsunamin som fick reservgeneratorerna att haverera. Men det finns många
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Händelse Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-04-11 Bordläggning: 2011-04-12 Hänvisning: 2011-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)