Hundra procent förnybar energi

Motion 2011/12:N257 av Åsa Romson m.fl. (MP)

av Åsa Romson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:N257

av Åsa Romson m.fl. (MP)

Hundra procent förnybar energi

MP1002

1 Sammanfattning

De stora miljökonsekvenser och osäkerheter som omgärdar användningen av fossila bränslen och kärnkraft innebär att allt fler länder strävar efter en övergång till ett energisystem som baseras på förnybara energikällor. Denna utveckling har gjort de förnybara energikällorna allt billigare och idag kan både bioenergi och vindenergi konkurrera kostnadsmässigt med kärnkraft och kolkraft. Solenergi är på väg åt samma håll och spås bli konkurrenskraftigt inom några år. Samtidigt går kostnaderna för kärnkraft åt andra hållet; nya reaktorer blir allt dyrare att bygga.

Miljöpartiet de gröna anser att fördelarna med förnybara energikällor är stora och att Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03
Yrkanden (6)