Huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkor

Motion 2011/12:A341 av Teres Lindberg (S)

av Teres Lindberg (S)
S19114

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagfästa huvudentreprenörens ansvar för arbets- och anställningsvillkoren.

Motivering

Långa kedjor av underentreprenörer gör att arbetsvillkoren blir allt sämre för arbetstagarna. För varje nivå nedåt i entreprenörskedjan blir löner och villkor ofta sämre. Det är inte ovanligt att det i slutet av kedjan finns mycket svartarbete. Det gäller särskilt för utländska arbetstagare som utstationeras i Sverige. För samhället innebär det en förlust i form av att skatt och sociala avgifter inte betalas.

Huvudentreprenör har i dagsläget inget ansvar för att de underentreprenörer som är verksamma, på exempelvis byggarbetsplats, är seriösa. Huvudentreprenören kan utnyttja fördelarna med att söka en lägre kostnad utan att stå för någon risk avseende underentreprenörens agerande. Så länge huvudentreprenören kan utnyttja fördelarna med en lägre kostnad utan att stå för risken kommer problemen att fortsätta.

På europeisk nivå har frågan om huvudentreprenörsansvar diskuterats under lång tid. Vissa länder har infört någon form av entreprenörsansvar, exempelvis Tyskland, Holland, Österrike, Spanien, Italien och Frankrike. Norge införde entreprenöransvar i januari 2010.

Det bästa sättet att undvika problem hos underentreprenörer är att huvudentreprenören får utökat ansvar. Ett ansvar för huvudentreprenörer kan också handla om skatter och avgifter, eftersom svartarbete är vanligt i entreprenadkedjor. Ett ansvar för huvudentreprenören kan därför vara ett effektivt sätt att bekämpa både svartarbete och dåliga anställningsvillkor.

Stockholm den 3 oktober 2011

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)