Illegal handel med utrotningshotade djur och växter

Motion 2000/01:MJ815 av Urban Ahlin och Monica Green (s)

av Urban Ahlin och Monica Green (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om skärpta straff för illegal handel med utrotningshotade djur och
växter.
Motivering
Sverige har alltför låga straff när det gäller handel med utrotningshotade
djur. Straffet för dessa brott är fängelse i högst två år. Vårt västliga
grannland Norge har en betydligt strängare lagstiftning där dessa brott
kan ge upp till sex års fängelse. Utöver detta har Norge även en
generalklausul för dessa typer av brott. Detta leder tyvärr till att
äggplockare och fågeltjuvar söker sig till Sverige med sin avskyvärda
verksamhet.
Örn och falk är Sveriges begärliga bidrag till den illegala djurhandeln. En
jakttränad kungsörn betingar ett pris på ca 850 000 kronor. En jaktfalk betalas
med hälften. Priserna finns på en lista som har gjorts upp inom FN-organet
Cites, Convention on International Trade in Endangered Species.
I den illegala importen till Sverige dominerar kräldjuren. En svensk man
lyckades på ett år smuggla in 6 700 reptiler till ett marknadsvärde på ca
20 miljoner kronor. Mannen dömdes till fem (!) månaders fängelse. De
enorma pengar som figurerar i dessa sammanhang gör att man kan jämföra
den med narkotikahandeln. Det finns tecken på att denna brottslighet som förr
utövades av enstaka personer i dag alltmer fått formen av organiserad
kriminalitet. De låga straffsatserna och de stora pengarna gör den illegala
handeln förmånlig i jämförelse med annan brottslighet.
För att undvika att svenska utrotningshotade djur dödas eller infångas och
att Sverige blir ett transitland för denna vidriga handel måste straffskalan
höjas till lägst norsk nivå.

Stockholm den 4 oktober 2000
Urban Ahlin (s)
Monica Green (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)