Illegal handel på nätet

Motion 2013/14:So382 av Hans Wallmark (M)

av Hans Wallmark (M)
M1435

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om näthandel med narkotika, falska mediciner och steroider.

Motivering

Även om narkotikan finner ständigt nya vägar in i vårt land kan tullen glädjande nog rapportera om stora beslag. Det är dock inte tillräckligt då knarket har så många fler leveranskanaler, och i allt mer växande utsträckning sker denna handel via internet. Denna handel sker inte sällan tillsammans med eller vid sidan av andra preparat – som falska mediciner eller dopingpreparat.

Näthandel öppnar för försäljning med leveranser från ett land där ett preparat är lagligt, besitter lågt straffvärde eller innebär liten risk för att brottslingarna ska konfronteras med polis. Nätsidor tas fram för en svensk publik och affärerna kan göras upp här medan själva drogerna kommer med post från ett annat EU-land.

Därför finns stora behov av samordning och koordinering. Om ett preparat narkotikaklassas i ett EU-land är det viktigt att så också sker automatiskt i de andra för att förhindra näthandel. Det är också av stor betydelse att länder efterlever sina egna beslut. Falska mediciner och dopingpreparat tas inte alltid på lika stort allvar och ses inte som den inkörsport den kan vara till annan droghandel.

Trots förbud kan sådan handel ske tämligen öppet och utan fara för myndighetsingripanden. Det kan handla om falska mediciner som i bästa fall saknar effekt och som i sämsta fall innehåller skadliga och farliga substanser. Här finns dopingpreparat som kan vara tillåtna i ett annat EU-land och som med hjälp av svenska hemsidor saluförs här.

Från svensk sida kan mycket göras inom EU. Det handlar om koordinering genom att tillsammans få fler preparat narkotikaklassade. Det gäller också att alla stater följer upp med åtgärder mot de droger man säger sig vilja bekämpa.

Därför kan det behöva utformas en nationell strategi för arbetet med att bekämpa narkotikahandel, falska mediciner och dopingpreparat på internet. En sådan nationell hållning bör sedan förankras och förverkligas i en EU-strategi.

Stockholm den 2 oktober 2013

Hans Wallmark (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (2)