Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2013/14:U275 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)
SD411

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i huvudsak neka bistånd till länder som inte tecknar återtagandeavtal i enlighet med svenska önskemål.

Motivering

En grundförutsättning för att kunna upprätthålla en fungerande och hållbar asylpolitik är att flyktingar utan permanent uppehållstillstånd, när situationen så medger, också förväntas återvandra till sitt forna hemland. Men då viljan att återta medborgare bland världens konflikthärdar varierar, måste det anses vara på sin plats att Sverige också ställer höga krav på de länder som vi har någon form av biståndsverksamhet gentemot. Arbetet för att tillförsäkra effektiva återtagandeavtal måste därför intensifieras och på lång sikt garanteras.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)