Inför ett gravregister

Motion 2018/19:565 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra åt Svenska kyrkan att registrera och föra register över alla gravar i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag ligger begravningsansvaret på Svenska kyrkan, men i detta uppdrag ingår inte att föra register över alla gravar i Sverige. Idag finns en del privata initiativ på nätet, som t.ex. gravar.se, men problemet med privata initiativ är att man inte säkert vet att dessa stämmer och det finns ingen garanti för att uppgifterna ska finnas kvar. Om Svenska kyrkan, som har hand om begravningar även för personer med annan religion än kristen, får uppdraget att föra register över gravarna, så kan de inleda ett samarbete med t.ex. gravar.se och på så sätt garantera att informationen faktiskt finns kvar. Det skulle också gå att ställa krav på att informationen ska finnas tillgänglig på flera språk, så att t.ex. släktforskare från andra länder kan söka upp gravar och se var dessa finns i Sverige.

Mikael Eskilandersson (SD)

Angelica Lundberg (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)