Införande av båtregister och båtskatt

Motion 2005/06:T494 av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)

av Hillevi Larsson och Britt-Marie Lindkvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till riksdagen om att införa ett båtregister.

  2. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till riksdagen om att införa båtskatt.1

1 Yrkande 2 hänvisat till SkU.

Motivering

Idag betalar man skatt för sitt boende, även fritidsboende. Däremot behöver man inte skatta för sin fritidsbåt.

En båtskatt skulle ge välbehövliga inkomster till staten. Men detta är ändå inte huvudargumentet för att införa en sådan skatt. Det viktigaste skälet är alla de kostnader som båtägare genererar utan att i tillräcklig utsträckning bidra.

Kommunerna betalar idag för hamnar, där båtarna kan lägga till. Rengöring av stränderna som följd av båttrafiken ligger också på kommuner/privat boende längs kusterna.

Staten har ansvar för sjöräddningen och större föroreningar som båttrafiken orsakar. Allt detta kostar, trots att sjöräddningen dessutom bärs upp av ideella krafter.

På samma sätt som på land förekommer vårdslöshet och fylleri i sjötrafiken. Kontrollen till sjöss är dock i det närmaste obefintlig. Här behövs mer resurser.

För att kunna ta ut skatt måste först ett register för fritidsbåtar upprättas. Detta register bör omfatta större och/eller motordrivna båtar.

Ett båtregister är dessutom en nödvändig förutsättning för en effektiv bekämpning av båtstölder och andra brott till sjöss.

Stockholm den 28 september 2005

Hillevi Larsson (s)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (2)