Införande av kontinuerlig motionstid i riksdagen

Motion 2009/10:K334 av Per Bolund m.fl. (mp)

av Per Bolund m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar om inrättande av kontinuerlig motionstid i riksdagsarbetet.

Bakgrund

Riksdagens nuvarande regelverk möjliggör inlämnande av vanliga motioner enbart under ett par veckor i början på hösten. Under resten av året är riksdagsledamöterna begränsade till att endast lämna in följdmotioner på regeringens propositioner och skrivelser samt med anledning av händelse av större vikt. Detta skapar onödig stress under en kort tidsperiod och en kortvarig men mycket intensiv arbetsbelastning för såväl ledamöter som för riksdagens tjänstemän. Att allmänna motionstiden dessutom sammanfaller i tid med riksdagspartiernas budgetarbete gör arbetsbelastningen under dessa veckor oerhört intensiv. I många andra politiska organ, till exempel i kommuner, är det möjligt att lämna in motioner året runt. Det är svårt att se något hållbart argument för att inte denna ordning skulle kunna införas även i riksdagen.

Stockholm den 4 oktober 2009

Per Bolund (mp)

Lage Rahm (mp)

Mats Pertoft (mp)

Jan Lindholm (mp)

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)