Information om barnsexhandel och barnsexturism obligatorisk del i turismutbildning

Motion 2007/08:Ub555 av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s)

av Krister Hammarbergh m.fl. (m, kd, c, mp, v, fp, s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att information om barnsexhandel och barnsexturism bör vara en obligatorisk del av turismutbildningar i Sverige på gymnasienivå, eftergymnasial nivå och högskolenivå.

Motivering

Barnsexturismen i världen är stor. Runt tre miljoner barn utnyttjas och kränks varje år. Turister från i-länder reser till ekonomiskt fattigare länder i Latinamerika, Asien, Afrika eller Östeuropa. Bland barnsexturisterna finns även svenskar. Det är inte någon särskild personlighetstyp som är den typiska förövaren, utan alla åldrar och samhällsklasser är representerade.

Starka kopplingar finns mellan barnsexturism och människohandel med barn för sexuella ändamål. För att efterfrågan på barnprostituerade skall tillfredsställas, fraktas barn till olika turistdestinationer runt om i världen. Övergreppen dokumenteras och säljs vidare över Internet för konsumtion i andra länder. Kopplingen mellan barnsexturism och barnpornografi är därmed stark.

Människor som arbetar inom turismindustrin har i regel otillräckliga kunskaper om barnsexturism och dess negativa effekter för de samhällen där den existerar. Turismindustrin vet heller inte alltid hur den kan engagera sig för att stoppa barnsexturism. Det är av vikt att turismutbildningarna har djupa kunskaper om barnsexturism. Som anställda inom resebranschen kommer de att ha en viktig roll i avståndstagandet och kampen mot barnsexturism.

Barnsexturism diskuteras inte idag på turismutbildningarna, trots den potentiella roll som anställda i resebranschen kan spela, för att bekämpa och ta avstånd ifrån barnsexturism.

För att visa att frågan är prioriterad och för att studenterna skall få en helhetssyn på turismsektorn, är det av yttersta vikt att information om barnsexhandel och barnsexturism ingår som en obligatorisk del av turismutbildningarna på gymnasienivå, eftergymnasial nivå och högskolenivå.

Stockholm den 2 oktober 2007

Krister Hammarbergh (m)

Rosita Runegrund (kd)

Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Jan Lindholm (mp)

Eva Olofsson (v)

Solveig Hellquist (fp)

Monica Green (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)