Inga skattefinansierade stöd till kulturföreningar, politiska organisationer och religiösa samfund

Motion 2017/18:574 av Anna Hagwall (-)

av Anna Hagwall (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort allt ekonomiskt, skattefinansierat stöd till kulturföreningar, politiska organisationer och religiösa samfund, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Dessa ovan nämnda aktiviteter hör inte till statens åtagande, det ska individerna med sitt intresse och engagemang bekosta. Ekonomin ska de klara med medel från medlemmar eller donationer. I dagens läge är samhället så komplext, individers intressen divergerar enormt. Det finns ingen anledning att med våra skattepengar hålla organisationer man inte ens sympatiserar med med skattemedel.

Anna Hagwall (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)