Ingen skattefinansiering av lek och hobbykurser

Motion 2017/18:565 av Anna Hagwall (-)

av Anna Hagwall (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lägga ned utbildningar som samhället inte efterfrågar och som inte leder till arbete, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Skattebetalarna kan inte finansiera lek och hobbykurser där vuxna människor fördriver år av sina liv till ingen nytta för samhället.

Anna Hagwall (-)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)