Innehållsförteckning på mat i restauranger

Motion 2015/16:1815 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tvingande skyldighet att informera om innehållet i maten på restauranger och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När konsumenter köper livsmedel i affärer har de i regel tillgång till relativt ingående

innehållsförteckningar så att de, likt när de köper allehanda andra typer av varor, kan

kontrollera vad de konsumerar för produkter. Men när en konsument går till en

restaurang eller liknande finns i regel aldrig någon innehållsförteckning på vad

konsumenten köper, vilket innebär att konsumenterna aldrig kan vara helt säkra på vad

de betalar för. Än mindre blir konsumenterna kapabla att jämföra olika restaurangers

erbjudanden. För att stärka konsumenternas rättigheter att känna till vad de konsumerar

bör därför lagen ändras så att alla som hanterar livsmedel blir skyldiga att deklarera vad

det är de säljer i enlighet med gällande lagstiftning för livsmedel i övrigt.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-06 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)