Inrätta en internationell tribunal för IS-krigare

Motion 2018/19:2447 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett erkännande av IS/Daishs brutalitet, övergrepp och folkmord mot kristna, yazidier och icke-sunnitiska muslimer som ett folkmord och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att åtala IS-/Daishkrigare för folkmord och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att lägga fram ett förslag i FN:s säkerhetsråd för att inrätta en internationell domstol för IS-/Daishkrigare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

IS/Daishs brutalitet, övergrepp och folkmord mot kristna, yazidier och icke-sunnitiska muslimer har chockat en hel värld.

Efter det oerhörda som har skett, är såren hos befolkningen i nordvästra Syrien allt annat än läkta. Byar ligger öde, dels till följd av IS-terroristernas vandalisering och plundring, dels på grund av osäkerheten kring framtiden i en region med betydande närvaro av terrorism. Dessa öde byar är en dyster symbol för alla de områden som tidigare bebotts av kristna och som ockuperades av Islamiska staten. Platserna är befriade och terroristerna har drivits bort. Men befolkningen vågar inte återvända.

De kristna byborna på Nineveslätten i norra Irak, belägna runt miljonstaden Mosul, befriades för drygt ett halvår sedan. Men likt de öde husen i nordvästra Syrien står många hem i området tomma. Barnens leksaker ligger utspridda på marken, och inga glada skratt hörs mellan husväggarna. De som anländer för att renovera sina hem tvingas inte sällan återvända till flyktinglägren på grund av brist på mat och vatten.

Den kristna befolkningen i Irak har under dessa år minskat drastiskt, från 1,4 miljoner till färre än 250000.

Många av IS/Daish-krigarna kom från Europa. Enligt beräkningar från Säpo reste ca 300 personer från Sverige till Syrien och Irak under perioden 2012–2016 för att ansluta sig till extrema terroristgrupper, i första hand IS/Daish. Man beräknar att det var totalt ca 5700 från Europa.

Nu har Europaparlamentet, bland annat genom det arbete som Kristdemokraterna har gjort genom Lars Adaktusson, erkänt övergreppen som folkmord. Även Europarådet har fastslagit att detta var folkmordshandlingar mot kristna, yazidier och icke-sunnitiska muslimer i avsikt att utplåna dessa grupper.

Europarådet har sagt att medlemsländerna bör erkänna det folkmord som har begåtts och se till att vidta särskilda åtgärder för att förebygga och straffa dessa enligt inter­nationell rätt.

Nederländernas parlament antog den 22 februari 2018 en resolution på initiativ av kristdemokraterna där, som uppmanar landets regering att lägga fram konkreta förslag i FN:s säkerhetsråd i syfte att kunna åtala och straffa terrorister kopplade till IS/Daish. Det finns tyvärr än så länge ingen internationell rättsmekanism som prövar detta.

Den antagna nederländska resolutionen bygger på Europarådets ställningstagande. Enligt Europarådet är FN:s folkmordskonvention tillämplig i sammanhanget.

Det är hög tid att Sverige erkänner att IS/Daish har begått folkmord på det tydliga sätt som Europarådet och även Nederländerna har uttrycker det och att Sveriges riksdag tar samma tydliga ställning som Nederländernas underhus som enhälligt antog en resolution som begär att den nederländska regeringenlägger fram ett förslag i FN:s säkerhetsråd för att åtala och straffa IS-/Daishkrigare.

Denna resolution bygger på arbetet i den rapport som antagits av Europarådet gällande IS-/Daishkrigare som begår folkmord i Syrien eller Irak mot minoriteter som yazidier, kristna och icke-sunniska muslimer. Enligt Europarådet är folkmordskonven­tionen tillämplig, och medlemsstaterna är därför är skyldiga att åtala. Eftersom tusentals européer, inklusive hundratals svenska medborgare, har gått med i IS/Daish har Sverige och övriga europeiska regeringar en plikt att tillse att åtal väcks mot dessa personer.

Regeringen bör få i uppdrag av riksdagen att ta initiativ i FN:s säkerhetsråd för att inrätta en internationell tribunal.

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (3)