Inrättande av en konstitutionsdomstol

Motion 2017/18:2270 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om Sverige bör inrätta en konstitutionsdomstol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns ingen konstitutionsdomstol. Detta är olyckligt och borde förändras. Genom att inrätta en konstitutionsdomstol skulle Sverige få ett skydd mot stiftande av lagar som strider mot redan etablerade rättsprinciper. Man motverkar också en politisering av konstitutionella frågor. Konstitutionsdomstolar är vanliga i många andra moderna demokratier och en sådan instans skulle vara värdefull även för svenska förhållanden.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)