Insemination för ensamstående

Motion 2005/06:So574 av Birgitta Ohlsson (fp)

av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ensamstående kvinnor bör få tillgång till assisterad befruktning på samma sätt som homo- eller heterosexuella kvinnor sammanboende i par.

Motivering

Begreppet familj har vidgats genom åren från att enkom först ha inkluderat den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn till att numera i västerlandet också inkludera homosexuella relationer och allt större samhällelig acceptans för ensamstående hushåll. Denna utveckling är viktig, välkomnad och kort sagt en prägel av det moderna samhälle vi lever i. Ett lagförslag kom i juni 2005 där riksdagen öppnade för lesbiska par att få tillgång till donatorsinsemination. Nu bör även ensamstående kvinnor inkluderas i denna lagstiftning.

Förmågan att ge ett barn kärlek, trygghet, omsorg och respekt sitter inte i en persons sexuella läggning, kön eller partnerrelation utan i individens individuella förmåga att vara en bra förälder. Redan i dag finns många barn till ensamstående kvinnor och det är en växande grupp individer som väljer att skaffa barn utan partner.

I dag tillåts ensamstående att adoptera barn, men får inte tillgång till assisterad befruktning. Detta bör ändras och ingen ska bli diskriminerad utifrån sin relationsstatus på detta fält. De allra flesta ensamstående kvinnor som väljer att skaffa barn på egen hand har tänkt igenom frågan mycket noggrant. Barnen blir därför vanligen extra planerade och efterlängtade. Ensamstående kvinnor har dessutom i alla tider redan skaffat sig barn.

Att få barn genom donatorsinsemination är ett säkrare alternativ för ensamstående kvinnor. I flera länder, såsom USA, Danmark och Holland, tillåter man dessutom redan detta.

Stockholm den 2 oktober 2005

Birgitta Ohlsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)