Integrationspolitik – mot rasism och diskriminering

Motion 2005/06:Sf336 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning och utgångspunkter 8

4 Integrationspolitik och generella insatser 9

4.1 Några begrepp 9

4.2 De första åren 10

5 Allas rätt till arbete 11

5.1 Bekämpa diskriminerande strukturer på arbetsmarknaden 12

5.2 Rättvis rekryteringsprocess 13

5.3 Invandrade kvinnors utestängning och underordning 14

5.4 Handledning för integration 15

5.5 A-kassans inträdesregler 16

5.6 Rättegångskostnader vid diskriminering 16

6 Allas rätt till bostad 17

6.1 Socialt segregerade bostadsområden 17

6.2 Makten över boendet 18

6.3 Boendeplaneringsprogram 18

6.4 Kommunala bostadsförmedlingar 19

6.5 Anvisning av lediga bostäder 19

6.6 Upprustning och ombyggnad 19

7 Allas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (57)