Internationella spel

Motion 2001/02:Kr214 av Carl G Nilsson (m)

av Carl G Nilsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av lagstiftningen avseende spelmarknaden enligt vad i motionen anförs.

Motivering

Trav- och galoppsporten i Sverige är i dag av betydande omfattning. Näringen beräknas omsätta 30 miljarder kronor, inklusive spel, och sysselsätta drygt 17.000 heltidstjänster fördelat på 120.000 personer över hela landet. Inte minst regionalpolitiskt spelar hästnäringen en stor roll då mycket av hanteringen sker i landsbygd där arbetstillfällen annars är i en nedåtgående trend.

Spelet på hästar är det nav som får näringen att ekonomiskt fungera. Utan spelintäkter är det mycket svårt att se att sporten har en framtid i landet. Spelet på hästar har tidigare varit väl skyddat inom Sverige där ATG haft den enda spelkoncessionen och där överskottet efter skatt och kostnader överförts till trav- och galoppsporten. I dag hotas detta då nya tekniker är gränsöverskridande och inga legala möjligheter finns som kan stoppa utländska bolag från att agera i Sverige.

I dag bedöms spelet på Internet erbjudas av över 1.000 spelbolag varav ett antal är direkt riktade mot Sverige. Bolagen erbjuder spel på bland annat svenska trav- och galopphästar med svensk text och svensk information.

Nya tekniker som spel via mobiltelefoner och interaktiv TV kommer ytterligare att öka trycket mot den svenska marknaden. Dessa bolag finns registrerade i länder som tillåter spel över gränserna och är således legala där de har sin verksamhet placerad. Bolagen betalar ingen skatt i Sverige, inget till den svenska hästnäringen, och svenska staten har heller ingen kontroll på att bolagens verksamhet sköts korrekt. Spelarna riskerar att inte få sina vinster, bli lurade på oddsuträkning m.m. För att kunna konkurrera med dessa bolag måste ATG kunna bygga allianser med andra respekterade spelbolag som erbjuder spel på hästar i sina respektive länder. Bolagen måste bland annat ha licens för spel på hästar i sitt hemland och dessutom måste dessa bolag ha sin hästsports acceptans för sin verksamhet. Genom allianser där spelbolagens avtal om regelverk, skatter, kontroll och ersättningar finns möjligheter att bygga gemensamma spelpooler som är mycket konkurrenskraftiga i ett internationellt perspektiv. Genom dessa produkter har spelbolagen möjlighet att behålla sina kunder i stället för att dessa frestas att flytta sitt spel till utländska spelbolag. Inom Europa har i stort sett samtliga länder anpassat sin lagstiftning till att tillåta detta samarbete för att kunna hantera den nya konkurrensen och globala spelmarknaden.

Sverige tillhör en av de få kvarvarande nationerna som trots påstötningar sedan 1998 inte har justerat detta. Det är av allra högsta vikt att Sverige ändrar sin lagstiftning så att samarbete med internationellt poolspel tillåts. Annars hotar miljardbelopp att försvinna från Sverige till skada både för hästnäringen och för statens skatteintäkter.

Stockholm den 26 september 2001

Carl G Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)