Intimkirurgi

Motion 2003/04:So416 av Rolf Olsson m.fl. (v)

av Rolf Olsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en analys av förekomsten av intimkirurgi.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en analys av sjukskrivningar på grund av estetisk intimkirurgi.1

1 Yrkande 2 hänvisat till SfU.

Motivering

Plastikkirurgin är en växande verksamhet och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi uppskattar antalet operationer till mellan 10 000 och 15 000 per år. Vänsterpartiet har i en annan motion, Icke medicinskt motiverad modifiering av kroppen, lyft fram frågan om plastikkirurgi i allmänhet. I denna motion avser vi lyfta den accelererande intimkirurgin som berör både kvinnor och män.

Estetisk kirurgi eller icke medicinskt motiverad kirurgi har gjort sitt insteg i den mest intima delen av kroppen, könsorganen. Det handlar om penisförlängning, klitorislyft, förminskning av blygdläppar och fettsugning av venusberget m.m. De ingrepp som utförs vittnar om en påverkan av pornografi och samhällsnormer som säger att sexualiteten är förknippad med en perfekt kropp, en perfekt kropp som ofta definieras av pornografiska bilder. Dessa bilder ska inte förväxlas med erotiska bilder. Ingreppen som utförs på kvinnor och män är långt ifrån riskfria och kan snarare förminska den sexuella upplevelsen än öka den på grund av ärrbildningar, känselbortfall, och kanske det viktigaste; upplevelsen har inget med utseendet på könsorganen att göra. Det blir för många en besvikelse. I dag opererar sig människor ur alla åldersgrupper och samhällsklasser. Viljan till estetisk kirurgi blir också vanligare bland mycket unga människor.

Vänsterpartiet anser att ökningen av intimkirurgi på estetisk grund är en tragisk utveckling som beskriver de krav som ställs på människor att vara perfekta. Vi menar att det är en folkhälsofråga då dessa operationer inte är riskfria, oftast inte leder till den lycka som den enskilda velat uppnå och förvränger synen på bl.a. sexualiteten. Folkhälsoinstitutet bör därför ges i uppdrag att analysera förekomsten av estetisk intimkirurgi. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Vidare bör Riksförsäkringsverket få i uppdrag att analysera sjukskrivningsfrekvensen i anslutning till estetisk intimkirurgi. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2003

Rolf Olsson (v)

Ingrid Burman (v)

Ulla Hoffmann (v)

Kalle Larsson (v)

Elina Linna (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (2)