Invandrare och flyktingar, Utgiftsområde 8

Motion 2003/04:Sf403 av Sven Brus m.fl. (kd)

av Sven Brus m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:Sf403

av Sven Brus m.fl. (kd)

Invandrare och flyktingar, Utgiftsområde 8

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Asyl- och flyktingpolitik 7

3.1 Kristdemokraterna arbetar för en solidarisk och human flyktingpolitik i Europa 7

3.1.1 Öka inslaget av solidaritet i EU:s flyktingpolitik 7

3.1.2 Schengensamarbetet 8

3.1.3 Inget utvidgat transportörsansvar! 8

3.1.4 Förbättra visumsystemet 8

3.1.5 Dublinkonventionens brister 9

3.1.6 ”Säkert land” 10

3.1.7 EU-medborgares rätt att söka asyl 11

3.2 Kristdemokraterna arbetar för en human och rättssäker asyl- och flyktingpolitik i Sverige 11

3.2.1 Legitimiteten för en generös flyktingpolitik hotas från två håll  11

3.2.2 Jourbiträde
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (46)