Investering i utbildning i Västerbotten

Motion 2009/10:Ub510 av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

av Ibrahim Baylan m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att investera i utbildning i Västerbotten.

Motivering

Sverige står uppe i den allvarligaste krisen på mycket länge. Arbetslösheten ökar och beräknas vara över 11 procent nästa år. Framför allt är unga drabbade. I Västerbotten ökade arbetslösheten med 59 procent från juli 2008 till juli 2009.

Ett av de mest effektiva sätten att öka chansen för människor att få jobb snabbare och få behålla dem längre, är att investera i utbildning. Men regeringen har valt en motsatt väg. Den har skurit ner den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och den kommunala vuxenutbildningen kraftigt samt minskat antalet högskoleplatser i landet.

Dagens arbetsliv blir allt mer krävande och utan tillräcklig utbildning ökar risken att bli arbetslös också när arbetsmarknaden är god. Förändringarna berör alla, även personer med lång arbetslivserfarenhet och god utbildning. När konkurrensen om de existerande jobben tilltar kommer dessa krav att öka ytterligare.

För att möta dagens jobbkris och för att stärka vår konkurrenskraft, behövs ett brett kompetenslyft. Alla som står utanför arbetslivet måste erbjudas utbildning för att komma tillbaka i arbete.

Allas tillgång till utbildning utgör också grunden för framtida arbete och tillväxt i Västerbotten, som i övriga landet. Det gäller såväl grundläggande gymnasieutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning liksom den högre utbildning och forskning som bedrivs i länet.

Högskolan ska vara tillgänglig för alla som vill studera vidare och vår ambition är att minst hälften av gymnasieeleverna ska gå vidare till högre studier. Därför är det viktigt att det i alla delar i Västerbotten finns tillgång till högre studier via en fortsatt decentralisering av länets högskolor och universitet till kommuner utanför Umeå. Dessutom måste möjlighet till studier på distans underlättas.

Utbyggnaden av högskolan under 1990-talet har inneburit att fler människor kan studera vidare. Detta förutsätter också att alla har en ekonomisk och social situation som gör att det är möjligt. Idag hör gruppen studerande till förlorarna av regeringens politik, varför deras ekonomiska villkor måste förbättras.

Den forskning och kunskap som finns vid Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Norrlands universitetssjukhus bidrar till att skapa nya företag och innovationer i länet, vilket leder till nya jobb och tillväxt. Samspelet mellan dem och näringslivet i länet spelar en viktig roll i länets utveckling. Därför behövs det en satsning på fler utbildningsplatser på högskolorna och att forskningen i länet får fortsätta växa.

Stockholm den 2 oktober 2009

Ibrahim Baylan (s)

Britta Rådström (s)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Lars Lilja (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)