Iran

Motion 2011/12:U262 av Annelie Enochson (KD)

av Annelie Enochson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt implementering av sanktioner mot Iran i fråga om brott mot de mänskliga rättigheterna.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt implementering av sanktioner mot Iran i fråga om kärnvapenuteckling.

Motivering

Iran är det fortsatt största hotet mot fred och stabilitet i Mellanöstern. Den iranska regimens stöd för militanta extremiströrelser genom shiitiska terrororganisationer i Irak, Hizbullah i Libanon, Hamas på Gazaremsan och yemenitiska shiarebeller – riktar sig direkt mot moderata, progressiva och fredsvänliga krafter i regionen. Den iranske presidenten Ahmadinejads besök i Libanon under oktober 2010 illustrerar med all tydlighet den iranska regimens ambition att vara en destabiliserande faktor i regionen. Både avseende stödet för Hizbullah i Libanon och Hamas i Gaza, blockerar Iran alla försök att åstadkomma fred, försoning och stabilitet i regionen.

Det kan inte råda något tvivel om att det iranska kärnvapenprogrammets slutmål är att framställa atomvapen, vilket understryks av att uran nu anrikas upp till 20 procent. Koncentratet är mer än vad som är tillräckligt för energiframställning. I värsta fall kommer de iranska ambitionerna att leda till en atomkapplöpning i hela Mellanöstern. Till detta måste naturligtvis läggas den iranske presidentens upprepade uttalanden om hur staten Israel måste utplånas.

Som framgår av ständigt nya internationella rapporter begår den iranska regimen grova människorättsbrott på en skala som i dagens värld nära nog saknar motstycke. Tortyr och brutala avrättningar av otrohetsansklagade kvinnor, homosexuella och minderåriga barn liksom brutalast tänkbara förtryck av politiskt oliktänkande och nationella minoriteter tillhör vardagen. Antalet utdömda dödsstraff ökar, också i fråga om minderåriga barn, och avrättningarna verkställs även genom stening. Ett brutalt kvinnoförtryck genomsyrar samhället i både lag och praktik och kvinnor står rättslösa i fråga om äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barnen, privatekonomi och arv. Till de många undertryckta och diskriminerade minoriteterna hör araber, azerier, bekännare av bahai, kristna, sunnimuslimer och judar.

Det är viktigt att Sverige tar kraftig ställning mot det iranska hotet mot fred och människovärde. En ansvarslös och radikal iransk regim beväpnad med atomvapen vore ett allvarligt hot mot världsfreden och skulle naturligtvis också drastiskt öka risken för att terroriströrelser får tillgång till kärnteknologi. Vi talar här om en nation – det förtjänar att än en gång understrykas – vars president Ahmadinejad fortsätter att förneka Förintelsen, önskar se Israel utplånat och påstår att 11 septemberattackerna iscensatts av USA självt. En sådan regim kan inte tillåtas utveckla atomvapen.

Sverige bör därför inta en ledande och aktiv roll i implementeringen av EU:s sanktioner mot Iran – en fast och konsekvent hållning är nödvändig för att förhindra att Iran i uttryckligt trots mot världssamfundet tillåts utveckla atomvapen.

Stockholm den 4 oktober 2011

Annelie Enochson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (2)