It-infrastruktur

Motion 2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl (C)

av Emil Källström och Helena Lindahl (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en it-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa.

Motivering

För att hela Sverige ska kunna växa krävs grundläggande förutsättningar i form av samhällelig service och infrastruktur. Detta gäller inte minst it-infrastrukturen. För att människor och företag ska kunna verka och växa i hela landet krävs en acceptabel täckning för mobiltelefoni och tillgång till bredband i bebodda bygder.

Detta tillstånd föreligger inte idag. I stora delar av landet är mobiltäckning och bredbandshastigheter så dåliga att det lägger en hämsko på utveckling och hindrar människor från att bo och verka.

Människor och marknader mår bäst av så hög grad av frihet som möjligt. I detta fall finns dock ett statligt ansvar vi inte kan bortse ifrån. Regeringen bör utreda och fastställa en miniminivå för svensk it-infrastruktur och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa denna.

Stockholm den 5 oktober 2011

Emil Källström (C)

Helena Lindahl (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)