Jämlik mödra- och förlossningsvård i hela landet

Motion 2020/21:2089 av Elin Gustafsson m.fl. (S)

av Elin Gustafsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur insatserna för att stärka en jämlik mödra- och förlossningsvård i hela landet kan öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har prioriterat och satsat på att stärka mödra- och förlossningsvården under de senaste åren men trots att det blivit bättre i vissa regioner visar fortfarande Socialsty­relsens kartläggningar på brister och stora variationer i graviditets- och förlossnings­vården. Det betyder att det är olika i olika delar av landet hur trygg en kan vara inför, under och efter förlossningen gällande att få den vård som behövs för att inte bara trygga barnets hälsa utan även hälsan för den som ska föda.

Exempelvis visar undersökningar att socioekonomiska faktorer som kvinnors utbild­ningsnivå spelar roll. Vi behöver ha en jämlik förlossningsvård i hela landet med säker tillgång till vården och minimera, diagnostisera och åtgärda antalet förlossningsskador samt förbättra eftervården på sjukhuset och efter hemgång. På alla håll i landet finns idag inte möjlighet att få en individanpassad eftervård och många sjukhus följer inte upp för­lossningen alls. Det är viktigt att eftervården prioriteras för att säkerställa en god fysisk och psykisk hälsa för kvinnan samt upptäcka eventuella komplikationer. Men även vår­den inför förlossningen behöver vara tillgänglig liksom under själva förlossningen. Till­gängligheten under graviditeten och inför förlossningen handlar dels om vilken vård som erbjuds men också om kostnader mellan regioner för exempelvis fosterdiagnostik. Både utbud och kostnad varierar över landet. Vi behöver se till att det finns en jämlik mödra- och förlossningsvård i hela landet utifrån att säkerställa kvinnors trygghet och hälsa.

Elin Gustafsson (S)

Aylin Fazelian (S)

Carina Ohlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)