Jämställdhet i arbetslivet

Motion 2011/12:A385 av Jasenko Omanovic (S)

av Jasenko Omanovic (S)
S19050

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet i arbetslivet.

Motivering

Arbetsmarknadspolitiska program är viktiga instrument för att hjälpa arbetssökande på vägen till nytt arbete. Arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning är bara några exempel på möjligheter till att komma tillbaka i arbetslivet.

Därför är det viktigt att möjligheten att få del av arbetsmarknadspolitiska program ges alla på lika villkor. Det finns en del studier och undersökningar som visar på att kvinnor inte får samma förutsättningar som män.

Likvärdiga förutsättningar måste ges till arbetssökande oavsett kön om vi ska leva upp till målet att bryta de könsstrukturer som idag finns på den svenska arbetsmarknaden.

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i Sverige är ett av världens högsta. Detta förpliktar och förbinder oss att ständigt utveckla kvinnors möjligheter till ett jämställt deltagande i de arbetsmarknadspolitiska programmen.

Stockholm den 5 oktober 2011

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)