Jämställdhet

Motion 2003/04:A371 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2003/04:A371

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Jämställdhet

1 Sammanfattning

Utgångspunkten för kristdemokratiskt jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Jämställdhet är alltså inte enbart en kvinnofråga utan ytterst en fråga om mänskliga fri- och rättigheter. Det handlar om kvinnors och mäns lika möjlighet att förverkliga sina rättigheter men även skyldighet att respektera andras. Det ska gälla för alla livets väsentliga områden.

Genom historien har kvinnans möjligheter till fritt val varit underordnat mannens. Även om kvinnans situation förbättrats de senaste hundra åren, så lever fortfarande strukturer och värderingar kvar som missgynnar kvinnan och ibland även mannen. Kristdemokraterna vill med kraft arbeta för att undanröja de strukturer,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (32)