Järnvägssystemets organisation

Motion 2014/15:1185 av Adnan Dibrani m.fl. (S)

av Adnan Dibrani m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om järnvägssystemets organisation.

Motivering

Sedan 1988 har Statens järnvägar successivt styckats upp i mindre delar. Först avskildes den del som kom att bli Banverket och som numera är en del av Trafikverket. År 2001 togs nästa steg när Statens järnvägar övergick till att bli ett statligt affärsbolag under namnet SJ med uppgiften att enbart framföra tåg.

Andra delar, som till exempel ansvaret för underhåll av lok och tågvagnar, flyttades ut till ett nytt bolag: Euromaint. Motivering för åtgärden var att varje enskild del skulle fokusera på sitt affärsområde och göra verksamheten så effektiv som möjligt.

Idag kan man konstatera att resultatet inte blev det önskade. Ett exempel är tågunderhåll under vintern. Tanken är att tågen ska avisas i Euromaints lokaler, men eftersom Euromaint tar ut höga hyror, väljer tågoperatörerna att ha sina vagnar utomhus så långt som möjligt. Följderna har varit påtagliga under de senaste vintrarna, då tågen har drabbats av stora förseningar på grund av det bristande underhållet.

Tågtrafiken har en viktig samhällsfunktion för person- och godstransporter. Tågresor är också viktiga för att minska trafikens miljöbelastning. Då är det viktigt att både enskilda personer och industrin kan lita på att tågtrafiken fungerar och att tågen kommer i tid.

För att minska störningarna i tågtrafiken är det angeläget att man ser över möjligheterna till ett närmare samarbete eller eventuella sammanslagningar mellan SJ, Euromaint, Green Cargo och Trafikverket.

Detta krav stöds av riksdagen, som gjorde ett tillkännagivande till den tidigare regeringen om att en utförlig utredning av järnvägssystemets organisation bör genomföras. Utskottet framförde att detta är en nödvändig åtgärd för att säkerställa att järnvägen utvecklas och förvaltas på bästa sätt.

.

Adnan Dibrani (S)

Hans Hoff (S)

Jennie Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12 Återtagen: 2014-11-26
Yrkanden (1)