Jobb, jobb riktiga jobb

Motion 2005/06:A309 av Maud Olofsson m.fl. (c)

av Maud Olofsson m.fl. (c)

1 Sammanfattning

Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där det lönar sig att arbeta och där alla människor har ett jobb att gå till varje dag. På grund av illa förd socialdemokratisk politik går över en miljon människor i arbetsför ålder inte till jobbet en vanlig arbetsdag. Detta måste förändras.

Därför tar vi ett helhetsgrepp på hur nya jobb ska skapas. Centerpartiet introducerar en rad förslag som spänner över flera områden: företagsklimat, skatter, utbildning, riskkapital, forskning och utveckling samt infrastruktur.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Förslag till riksdagsbeslut 4

4 Sverige är fantastiskt! 7

4.1 Socialdemokraterna klarar inte jobben 7

4.2 Jobbmål för fler i arbete 7

4.3 Omvärlden – den stora
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (32)