Kameraövervakning på slakterier

Motion 2017/18:2827 av Sofia Arkelsten (M)

av Sofia Arkelsten (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa kameraövervakning på slakterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I augusti 2017 meddelade den brittiska regeringen att obligatorisk kameraövervakning införs i brittiska slakterier. Detta är en av åtgärderna för att Storbritannien ska ha världens bästa djurskydd. Sverige brukar göra anspråk på att ha världens bästa djurskydd, men vår lagstiftning är delvis daterad. Jordbruksverket har, innan det nya etiska rådet finns på plats, valt att driva igenom många förslag på förändrade regleringar på kort tid trots massiv kritik från remissinstanserna. Nuvarande regering har låtit ännu ett år gå utan att presentera en proposition för ny djurskyddslag till riksdagen.

Sverige bör lära av länder som går före i djurskyddsfrågor och enligt samma modell införa kameraövervakning på alla utrymmen i slakterier där levande djur hålls. Övervakningen kan ske av särskilt utbildade veterinärer. I det fall oegentligheter och brott mot bestämmelser eller lag upptäcks kan slakteriet bötfällas, licenser dras in eller brottsutredningar inledas.

I ett svenskt system bör officiella veterinärer på Livsmedelsverket samt möjligen ansvarig för tillsynen på länsstyrelsen få obegränsad tillgång till det filmade materialet. I Storbritannien är det Food Standards Agency (FSA) och Official Veterinarians (OV) som har tillgång till informationen. Syftet är att se till att djurskyddsbestämmelserna tillämpas på rätt sätt.

Förslaget om kameraövervakning av slakterier har också välkomnats av Brittiska veterinärförbundet och andra. I kombination med en nolltolerans för överträdelser skulle detta kunna förbättra svenskt djurskydd och öka förtroendet för svensk livsmedels­produktion.

Sofia Arkelsten (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)