Kärnvapen

Motion 2011/12:U220 av Christer Winbäck (FP)

av Christer Winbäck (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att arbeta för en begränsning av kärnvapen i världen.

Motivering

Kärnvapenhotet i världen har ändrat karaktär. Ett kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland framstår inte idag som det största hotet. Här har snarare andra länder kommit ut på banan som större hot. Även kärnvapenrustade terrorister är ett förmodat stort hot. Det krävs samarbetsformer för att hindra handel med atombränsle och utrustning för att bygga kärnvapen. Målet är att nukleärt material inte ska hamna i händerna på terrorister eller terroriststater.

På vägen framåt till en kärnvapenfri värld behöver alla länder hjälpas åt. Sverige bör här hålla fanan högt och tydligt proklamera ett antal mål på den vägen. Kärnvapnen är inte en angelägenhet enbart för kärnvapenmakterna. Sverige bör verka för att kärnvapenstaterna inom EU, dvs. Storbritannien och Frankrike, visar upp en plan för hur man vill nå fram till den frihet från kärnvapen som länderna utfäst sig för att genomföra. Ett kärnvapenfritt EU skulle kunna bli en stark aktör i arbetet för en kärnvapenfri värld.

Sverige bör vara ett av de mest aktiva länderna i arbetet för en kärnvapenfri värld. Många goda initiativ finns att hämta i den så kallade Blixkommissionens betänkande. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 26 september 2011

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-29
Yrkanden (1)