Kasino

Motion 2001/02:Kr333 av Charlotta L Bjälkebring och Tasso Stafilidis (v)

av Charlotta L Bjälkebring och Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar vad i motionen anförs om att det enbart får bedrivas kasino med internationella regler i Sundsvall.

Motivering

Det är få områden där man har så stora möjligheter att förlora pengar som på spel. Trots det finns ett stort intresse för spel. Uppskattningsvis har 8 av 10 boende i Sverige spelat någon gång under det senaste året. Av hela den vuxna befolkningen spelar varannan lite, var tredje spelar mycket medan var femte är helt ointresserad av spel. Låginkomsttagare satsar i genomsnitt dubbelt så mycket som höginkomsttagare på spel. Spel erbjuder något som tidigare generationer inte fick chansen till: möjligheten att vinna stora pengar med små insatser. Allt man behöver göra i dag är att pricka in 7 siffror rätt på Lotto, pricka in rätt rad på V75, köpa rätt Bingolott av någon idrottsförening, rycka i kasinots ”banditer” eller spela Black Jack, roulette, Sic Boo, osv. Sannolikheten för att vinna är däremot mycket liten.

Om inget görs för att dämpa spelhysterin kommer spelberoende snart att vara en folkhälsofråga. Intresset för att både själv utöva idrott och motion och titta på arenaidrott minskar med åldern. Även i detta perspektiv är spel en folkhälsofråga.

Med all sannolikhet kommer den nya spelkulturen att bli mycket svår att avveckla om den etableras. Det kommer att kräva stora resurser att motverka olika former av skadeverkningar, både juridiska, ekonomiska och sociala.

Det är inte heller önskvärt att staten skall bli ”spelberoende” – det ligger helt enkelt en risk i att inkomsterna till statskassan till slut blir så omfattande att statens budget blir beroende av att svenska folket spelar.

Om Göteborgs kasino slår upp sina portar sommaren 2002 i det gamla Tullhuset vid Packhuskajen (där det nu finns ungdom och kulturverksamhet) kommer investeringen att ligga på flera hundra miljoner. Detta bör ses i per­spektivet att det inte går att få ytterligare statliga medel till Göteborgsoperan, som ligger ett stenkast därifrån.

Det är helt enkelt inte rimligt att det satsas så mycket på ett kasino när annan ungdoms- och kulturverksamhet inte kan få några bidrag. Risken är att vi utarmar vår svenska kultur och etablerar en kasinokultur som i förlängningen gör staten spelberoende.

Med anledning av detta anser vi att beslutet om att etablera 4–6 kasinon med internationella regler i Sverige bör rivas upp. Det kasino som redan öppnats bör få fortsätta bedriva verksamhet.

Stockholm den 4 oktober 2001

Charlotta L Bjälkebring (v)

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)