Kassaregisterlagen och restauranger

Motion 2017/18:3705 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att följa upp kassaregisterlagens effekter för restaurang- och besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska se över tillämpningen och utformningen av Skatteverkets hantering av kontrollavgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan 1 januari 2009 omfattas restaurang- och besöksnäring av den så kallade kassa­registerlagen. Syftet med lagen är rätt. Företag ska leva upp till sitt ansvar gentemot samhället och användandet av så kallad svart arbetskraft och illojal konkurrens ska motarbetas. Däremot är det hög tid att utvärdera lagens effekter. Enligt organisationen Visita är det nämligen många företag inom näringen som upplever att kontrollavgifter tas ut på ett oskäligt sätt.

Att en anställd i en stressig arbetssituation glömmer bort att fråga varje enskild kund huruvida de vill ha ett kvitto är mänskligt, men renderar dryga böter för företaget. 12500 kronor den första gången det inträffar och 25 000 kronor om det upprepas inom ett år.

Detta är särskilt olyckligt i en bransch som har mycket stor betydelse för anställning av unga och nyanlända personer, vilka många gånger dessutom saknar annan arbets­erfarenhet. Tillika är restaurang- och besöksnäring arbetsplatser med hög genom­römning av personal och en hög andel jobb på obekväm tid.

Det innebär att många unga har det som extrajobb vid sidan av studier. Under dessa förutsättningar är det därför inte märkligt att det också kan bli fel. Mot bakgrund av detta måste de kontrollavgifter som Skatteverket tar ut anpassas och bli mer skäliga.

Det finns också företagare som menar att de kassaapparater som Skatteverket har godkänt inte kan hantera den nya betalningsmetod som till exempel Swish innebär. Detta är ytterligare en aspekt som nogsamt bör följas upp.

Självklart är det viktigt att jobba vidare för att stoppa illojal konkurrens och svarta pengar men det krävs också att vi följer upp så att det är rätt åtgärder som genomförs. Undertecknad anser att det nu är hög tid att följa upp kassaregisterlagens, och kontrollavgifternas, effekter för restaurang- och besöksnäring. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)