Klimat och sårbarhet

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2008/09:Fö289

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Klimat och sårbarhet

mp853

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Bakgrund 9

4 Myndigheternas arbete för minskad sårbarhet 10

4.1 Kunskapsförsörjning om klimatförändringar 11

4.2 Kunskapsförsörjning om ras, skred och erosion 12

4.3 Nya kartor över höjder, översvämningsrisker och skred 12

4.4 Säkra infrastrukturen inför kommande klimatförändringar 12

4.5 Anslag för förebyggande skydd mot naturolyckor 13

5 Kommuners och länsstyrelsers ansvar 15

5.1 Kommunala klimat- och sårbarhetsplaner 15

5.2 Kostnadsfritt kunskapsunderlag till kommuner 16

5.3 Samhällsplanering i ett förändrat klimat 17

5.4 Stärk strandskyddet 17

5.5 Tydliggör ansvaret 18

5.6 Klimatanpassningsdelegation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (65)