Klimatpolitiken

Motion 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:MJ391

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Klimatpolitiken

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning: Klimat – en solidaritetsfråga 7

4 Mål 8

4.1 Konstruktion av nationellt mål 8

4.2 Långsiktigt mål 8

4.3 Rättvist miljöutrymme 8

4.4 Kontinuerlig minskning 9

4.5 Mål på medellång sikt 9

4.6 Mål på kort sikt 9

4.7 Sektorsdelmål 10

4.8 Operativa kalkyler 10

4.9 Sänkor 11

4.10 Uppföljning 11

5 Oljeberoende – klimatpolitik i relation till övrig politik 11

5.1 Breda samtal och handlingsprogram för avveckling av fossila bränslen 12

5.2 Lokala oljeavvecklingsplaner 12

6 Stickspår 13

6.1 ”Kärnkraft är lösningen på klimatstörningar” 13

6.2 ”Koldioxidavskiljning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (51)