Klimatsmarta miljonprogramområden

Motion 2013/14:C412 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av insatser för att utveckla klimatsmarta miljonprogramområden.

Motivering

Stockholmsregionen har alla förutsättningar att ta ledningen för en klimatsmart utveckling. Nästa år är Stockholm Europas gröna huvudstad och det är en god början. Särskilda satsningar görs på att utveckla klimatsmarta stadsdelar, vilket är utomordentligt och manar till efterföljd.

Bygg- och fastighetssektorns totala utsläpp av växthusgaser i form av koldioxid, lustgas och metan motsvarade 20 % av samhällets totala växthusgasutsläpp år 2005. Då belastas inte siffran av utsläppen från de verksamheter som beskrivs i byggnaderna. Det är de befintliga byggnaderna som är helt avgörande för bostadsmarknaden. När det gäller flerbostadshusen så har huvuddelen av dessa byggts efter 2:a världskriget och de riktigt stora tillskotten kom under 1960- och 70-talen. Under 2000-talet har ca 24 000 lägenheter årligen tillkommit genom ombyggnad samtidigt som ca 20 000 lägenheter försvunnit. Nettotillskottet är lågt. Mer än 90 % av de byggnader som förväntas finnas om 50 år är redan byggda idag.

Det är uppenbart att det finns omfattande behov av åtgärder i det äldre bostadsbeståndet för att nå klimatmålen. När det gäller flerbostadshusen så gäller det främst i de s k miljonprogramområdena i Sverige. Det finns betydande utrymme för energieffektivisering men också för att utveckla klimatsmartare stadsbygd utan att bygga nya stadsdelar. Här ligger också den stora utmaningen både i Sverige och globalt – att omvandla det redan byggda, befintliga städer och samhällen.

Inte bara de boende och klimatet skulle må väl av en tydlig satsning på att rusta upp miljonprogramområdena i t ex Stockholms län. Även Sverige skulle må väl av detta då det skulle stimulera teknikutveckling, företagsamhet och därmed arbetslinjen. Här finns förutsättningar för en betydande exportmarknad. Det finns utrymme för nya studiebesök i den miljövänliga och klimatsmart byggda regionens förorter. Hammarby Sjöstad mår bra av konkurrens och den spännande utmaningen är att utveckla system i den redan bebyggda miljön. Svårare än att bygga nytt, men avgörande för att nå de övergripande klimatmålen i Stockholms län, i Sverige, Europa och världen.

För att stimulera en utveckling av klimatsmartare bebyggelse och klimatrusta våra miljonprogramområden bör särskilda finansieringsmöjligheter introduceras. Här finns i gjorda utredningar exempel som kan utgöra bas för sådana insatser. Självklart finns här ett ansvar för fastighetsägarna och för hyresgästerna. Men för att utveckla det ordinarie underhållet till klimatsmart byggande bör särskilda stimulanser prövas.

Stockholm den 4 oktober 2013

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (1)