Klotter

Motion 2001/02:Ju264 av Rigmor Stenmark (c)

av Rigmor Stenmark (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om straff samt rehabiliteringsprogram för klottrande ungdomar.

Motivering

Det klottras mycket i Sverige. På bara ett år har anmälningarna mer än fördubblats. Det klottras och förstörs såväl enskild som allmän egendom.

Under år 2000 hade t.ex. Storstockholms lokaltrafik, SL, lagt ut mer än 100 miljoner kronor på återställningskostnader enligt uppgift i massmedia. Man kan bara föreställa sig vilka summor det handlar om om man skulle sammanställa dessa för hela Sverige. Pengar som hade behövts för mycket angenämare ändamål som vanligt underhåll och nyinvesteringar. Det visar även på att det finns ett stort antal personer som inte har respekt för andras egendom.

Många satsar nu mycket pengar för att hjälpa till med brottsförebyggande åtgärder. Vårt rättssamhälle måste också vidta åtgärder så att förutsättningar ges som medverkar till att skadegörelsen minskar.

Straffet för skadegörelse bör skärpas. Dessutom borde försök till skadegörelse vara straffbart eftersom det skulle ge myndigheterna rätt att kroppsvisitera misstänkta klottrare och göra husrannsakan för att ta hand om sprejburkar m.m.

Man måste dessutom arbeta förebyggande så att man kan hjälpa unga brottsbenägna klottrare att sluta. Ett rehabiliteringsprogram bör arbetas fram så att man även hjälper dem som vill sluta klottra.

Stockholm den 27 september 2001

Rigmor Stenmark (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)