Klusterbomber

Motion 2006/07:Fö233 av Birgitta Ohlsson (fp)

av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa ett svenskt förbud mot klusterbomber.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om verka för ett internationellt förbud mot klusterbomber.1

1 Yrkande 2 hänvisat till UU.

Motivering

Klusterbomber är tämligen vanliga i de aktuella krig av olika karaktär som pågått i världen de senaste tio åren. Nu senast under sommarens Libanonkrig användes dessa klusterbomber, och i Irak, Afghanistan och även på Balkan har de förekommit relativt frekvent i krigsföringen. Följderna av dessa klusterbomber har varit grymma och bidragit till stort mänskligt lidande.

Klusterbomb består av en bombkapsel som sprider substridsdelar över ett större geografiskt område. Därför drabbar de inte bara rent militära mål utan även civila riskerar att träffas. Stridsdelarna detonerar inte heller alltid direkt när de slår i marken utan övergår till karaktären av blindgångare som aktivt kan döda och lemlästa långt efteråt. Även Sverige har klusterbomber i form av bombkapsel 90 vilken släpps från Jas 39 Gripen.

Klusterbomberna är dock starkt ifrågasatta internationellt av såväl Förenta nationerna som Europeiska unionen och enskilda nationer. Tankar har väckts om ett internationellt förbud, och i februari 2006 blev Belgien första land i världen att totalförbjuda klusterbomber.

Stockholm den 27 oktober 2006

Birgitta Ohlsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)