Kodressörer

Motion 1998/99:MJ507 av Patrik Norinder (m)

av Patrik Norinder (m)
För övrigt anser jag att restriktiv användning av s.k.
elektriska kodressörer bör tillåtas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kodressörer.

Stockholm den 23 oktober 1998
Patrik Norinder (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)