Kommunala partistödet

Motion 2010/11:K314 av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

av Jan Ericson och Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverken kring det kommunala partistödet.

Motivering

I ett antal svenska kommuner finns tomma stolar i kommunfullmäktige. Detta på grund av att olika partier valts in men inte haft några kandidater som kan representera partiet. Trots detta betalas partistöd ut i förhållande till antalet mandat. Detta är inte rimligt.

Partistödet syftar till att bekosta utbildning och verksamhet för de partier som är representerade i fullmäktige. Det är därför en självklarhet att det endast utbetalas om partiet i fråga har invalda representanter närvarande på sina samtliga platser.

Regelverket medger idag inte undantag från att koppla partistödet till antalet mandat. Detta bör ändras så att partistödet kan utbetalas i efterskott och då kopplas till faktisk närvaro i den aktuella beslutande församlingen.

Stockholm den 22 oktober 2010

Jan Ericson (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)