Kommunarrest för kvinnofridskränkare

Motion 2007/08:Ju408 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i det juridiska systemet införa kommunarrest för grov kvinnofridskränkning.

Motivering

I TV 4-dokumentären Kvinnomord ur serien Sverige, Sverige, fosterland av journalisten Karin Swärd, som sändes precis inför riksdagsvalet 2006, framgår att uppemot 70-talet kvinnor mördats av sina makar, pojkvänner eller sambor sedan förra valet 2002. Varje år mördas i Sverige i genomsnitt 16 kvinnor av en man som de har eller har haft ett nära förhållande med. I 85 procent av fallen med dödligt våld mot kvinnor är brottsplatsen det gemensamma hemmet. Samhället visar gång på gång att vi inte ens klarar att skydda de allra mest utsatta kvinnorna.

Gärningsmän som upprepat bryter mot besöksförbud ska obligatoriskt förses med elektronisk fotboja. Även livvaktsskydd kan behövas i oerhört svåra fall där gärningsmannen är känd och kontinuerligt sprider terror. I riktigt grova fall av våld mot kvinnor, så kallad grov kvinnofridskränkning, där besöksförbudet kränkts ständigt, borde kommunarrest kunna införas för misshandlande män. Mannen ska inte tillåtas att bosätta sig i samma område som kvinnan. Kvinnans trygghet och frihet från rädsla ska gå före förövarens frihet. En utredning angående detta bör tillåtas.

Stockholm den 4 oktober 2007

Birgitta Ohlsson (fp)

Hans Backman (fp)

Agneta Berliner (fp)

Solveig Hellquist (fp)

Karin Pilsäter (fp)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)