Kommuners osunda konkurrens

Motion 2008/09:N412 av Cecilie Tenfjord-Toftby och Jan Ericson (m)

av Cecilie Tenfjord-Toftby och Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att stärka Konkurrensverkets befogenheter.

Motivering

Erfarenheten visar att många offentligt ägda företag agerar på fullt fungerande marknader i konkurrens med privata företag. Kommunerna har en viktig uppgift att fylla i samhället, men deras uppdrag innefattar inte ett offentlig ägande där man riskerar att skapa osund konkurrens som skadar privata företag. Statens och kommunernas roller måste renodlas för att skapa förutsättningar för fler livskraftiga företag, något som Sverige så innerligt väl behöver. Här kan Konkurrensverket spela en viktig roll i syfte att hindra osund konkurrens.

Mot denna bakgrund är det lämpligt med en översyn av Konkurrensverkets framtida roll och befogenheter.

Stockholm den 6 oktober 2008

Cecilie Tenfjord-Toftby (m)

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07
Yrkanden (1)