Kommunikationer

Motion 1999/2000:T210 av Johnny Gylling (kd)

av Johnny Gylling (kd)
Sammanfattning

Kristdemokraternas syn på kommunikationer har två
utgångspunkter: välstånd och miljöhänsyn. Bra
kommunikationer är en förutsättning för att vårt land ska
kunna utveckla välståndet, öka sysselsättningen och
tillväxten. Transporterna belastar dock miljön och därför
måste ytterligare insatser göras för att framför allt minska de
skadliga utsläppen. Vi föreslår en kraftigt höjd
skrotningspremie för att snabbare få bort de bilar som saknar
katalysator och öka nybilsförsäljningen.

Det är inte acceptabelt att vägtrafiken årligen skördar över 500 människo-
liv. Nollvisionen måste återupprättas. På hårt trafikerade vägsträckor måste
fyrfiliga vägar med mitträcke byggas. Vi hänvisar till vår särskilda kom-
mittémotion om trafiksäkerheten. För att klara av en snabb utbyggnad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (105)