Kompensation vid stormskador

Motion 2008/09:Fö209 av Sten Bergheden (m)

av Sten Bergheden (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomisk kompensation vid stormskador.

Motivering

När stormen Gudrun härjade i vårt land medförde det stora ekonomiska konsekvenser för hundratals enskilda skogsägare och skogsföretag. Gudrun slog också sönder och förstörde hela livsverk och skogsområden för många hårt drabbade skogsägare. Förlusterna vid en storm är ekonomiska men också känslomässigt mycket påfrestande för skogsägarna.

Stormen Per drog in över landet och orsakade stora skador i bland annat Skaraborg och utmed Vänerområdet. Skadorna var i dessa områden lika omfattande som Gudruns härjningar i Småland. Självklart var dessa lika svåra förluster för lokala markägare som för de som drabbades av stormen Gudrun. Skogar och ungskogar bröts sönder och blev mycket förstörda. Det är därför rimligt med en översyn av reglerna för ersättningar vid stormskador.

Stockholm den 22 september 2008

Sten Bergheden (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-26
Yrkanden (1)