Konkurrensutsättning av Vägverkets färjeverksamhet

Motion 2006/07:T334 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m)

av Bertil Kjellberg och Lena Asplund (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en konkurrensutsättning av Vägverkets färjeverksamhet samt utförsäljning av Vägverkets färjerederi.

Motivering

Vägverkets färjerederi är en av Vägverkets affärsenheter. Färjerederiets huvudsakliga uppgift är att driva färjetrafik åt Vägverket. Rederiet driver färjeverksamhet i 38 färjeleder för Vägverkets räkning och färjeverksamhet i en färjeled som inte är statlig. I verksamheten har också 8 isvägar ingått.

Rederiet har ca 400 anställda och en nettoomsättning på 432 miljoner kronor. Vinsten uppgick år 2005 till 21 miljoner kronor.

Förutom färjeverksamheten driver rederiet två varv, dels Tenövarvet utanför Vaxholm, dels Fridhems varv utanför Lysekil.

Rederiet har som uttalad målsättning att öka antalet kunder utanför Vägverket både vad gäller färjetrafiken och varvsverksamheten. Vägverkets färjeverksamhet är ett av landets största rederier.

Oavsett om verksamheten bedrivs ekonomiskt rationellt eller inte är det betänkligt när statlig verksamhet går utanför den egna verksamheten. Rederiverksamheten bör konkurrensutsättas. Först då kan vi få svar på om verksamheten i dag bedrivs med största möjliga effektivitet.

Vid en konkurrensutsättning är det viktigt att Vägverket, i sin roll som beställare, inte bedriver verksamhet som konkurrerar med privata aktörer vid upphandlingen. Färjeverksamheten bör därför säljas ut.

Stockholm den 30 oktober 2006

Bertil Kjellberg (m)

Lena Asplund (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)