Könsneutrala personnummer

Motion 2017/18:665 av Anna Wallén (S)

av Anna Wallén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa könsneutrala personnummer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje svensk har ett unikt individuellt personnummer. Personnummer tilldelas sedan 1947 alla som är folkbokförda i Sverige. Numret används vid identifiering. De första sex siffrorna är personens födelsedatum, vilket följs av en fyrsiffrig kod. De påföljande tre siffrorna är ett löpnummer, där tredje siffran beskriver personens kön – jämn siffra för kvinnor och udda för män. Sista siffran är en kontrollsiffra som räknas fram ur de övriga.

För de flesta av oss är dessa förhållanden oproblematiska. Däremot kan de vara problematiska för transpersoner och personer som är i begrepp att byta kön. Den legala processen vid könsbyten kan ta lång tid, men personen vill naturligtvis bli identifierad som det kön den anser sig tillhöra. När de måste uppvisa legitimation eller ange personnummer så kommer den tredje siffran i löpnumret alltid identifiera dem som det kön de juridiskt tillhör.

En möjlighet som bör ses över är att ta bort könsbestämningen i löpnumret i slutet av ett personnummer. På det sättet kan alla själva identifiera sig med den identitet de anser sig tillhöra.

Anna Wallén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)