Konsultcheckar för rekryteringsrådgivning

Motion 2011/12:A306 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att mindre företag ska få möjlighet till rådgivning vid rekryteringar via s.k. konsultcheckar.

Motivering

Det kan vara problematiskt för små företag att anställa ny personal. Det finns undersökningar som visar att de mindre företagen ska, och behöver, växa för att bidra till en positiv ökning av tillväxten och en lägre arbetslöshet. Det rapporteras även om att matchningen mellan företag och arbetssökande inte alltid fungerar. Företag som är i behov av arbetskraft upplever många gånger att de inte hittar medarbetare med rätt kompetens.

Situationen skulle till exempel kunna förbättras om antingen Arbetsförmedlingen eller upphandlade företag fick i uppdrag att aktivt hjälpa de minsta företagen i deras rekryteringsprocesser genom att ge dem tydlig rådgivning via så kallade konsultcheckar. Företag med några få anställda skulle då ges möjlighet till kostnadsfri konsultation i form av en genomgång av den kompetens som eftersöks, hjälp med att skriva en kravprofil samt hjälp med hur de som söker den lediga tjänsten ska utvärderas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)